Pre predstavljanja – 4 saveta o Vašem zdravlju u stomatologiji

Da bi zaštitili sebe a i lekara od neželjenih posledica stomatološke intervencije potražite odvojena mišljenja kod najmanje 4 stomatologa koji bi trebalo da Vam na osnovu snimka i kliničkog pregleda daju jasnu informaciju kroz 4 aspekta :

  1. Informaciju o trenutnom stanju Vaših zuba
  2. Informaciju o mogućim terapijskim rešenjima – od najjednostavnijih do najsložemijih
  3. Potvrdu garancije za terapijska rešenja koje lekar predlaže a Vi odaberete
  4. Jasno definisanu cenu usluge koju lekar potvrđuje bez „pojave“ neprijatnih dodatnih troškova

 

O našoj ordinaciji

Centar za zubnu implantologiju i primenu lasera u oralnoj hirurgiji dr Aleksandar Radovanović osnovana je 1994. godine. Njen osnivač i vlasnik je dr Aleksandar Radovanović specijalista oralne hirurgije. Centar se usko specijalizovao za pružanje usluga iz domena zubne implantologije i oralne hirurgije, naročito u laserskom lečenju paradontopatija, oboljenja mekih tkiva i usne duplje. Stomatološka ordinacija pruža i ostale stomatološke usluge iz domena estetske i rekonstruktivne stomatologije. Tu pre svega treba istaći lasersko beljenje zuba, ugradnja faseta i bezmetalnih keramičkih krunica koje predstavljaju vrhunsko dostignuće u estetskoj stomatologiju.

Privatna specijalistička stomatološka ordinacija Dr Aleksandar Radovanović u Beogradu pruža kvalitetne stomatološke usluge iz domena zubne implantologije, paradontologije, ortodoncije, estetske i rekonstruktivne stomatologije, primenom novih proteteskih materijala, koji prate savremene evropske standarde. Uz modernu dijagnostiku, dobićete dobar savet kako da na najbolji način rešite svoj zdravstveni ili estetski problem u skladu sa vašim zahtevima i vašim mogućnostima.

Stomatološka ordinacija nudi stomatološke usluge iz domena lečenja paradontopatija, oboljenja mekih tkiva i usne duplje, savremenom laser tehnikom, koja u odredjenim indikacijama pruža neuporedivo brži postoperativni oporavak i bolji kvalitet lečenja. Iz protetskog spektra usluga, pored bezmetalne keramike koja sa aspekta rekonstrukcije i estetike predstavlja najviši uslužni nivo, ordinacija pruža i ostale protetske stomatološke usluge gde su uključene standardne metalokeramičke krune, parcijalne i totalne proteze sa popularnim i pristupačnim cenama.

Evropski standardi

U našem centru specijalizovanom za zubnu implantologiju i dr. težimo da pratimo sve evropske standarde, ne samo korišćenjem viskokokvalitetnih materijala i opreme, već i praćenjem svetskih trendova u savremenoj stomatologiji.

To se pre svega odnosi na:

  • širu upotrebu zubnih implanta umesto klasičnih metalokeramičkih mostova
  • bezbolne operacije desnih laserom, sa manjim krvarenjem, otokom i brzim postoperativnim oporavkom
  • širom primenom usluga iz oblasti estetske stomatologije kao što su lasersko beljenje zuba, ugradnja bezmetalnih krunica i faseta čime se postiže efekat belih zuba

 

aca-300x2001O Dr Aleksandru Radovanoviću

Aleksandar Radovanović je završio Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu 1992. godine, a zvanje specijaliste oralne hirurgije je stekao 1997. godine. Član je stomatološke sekcije Srbije, sekcije oralnih hirurga Srbije, kao i srpskog lekarskog društva. Dr Radovanović je iskustva iz implantologije stekao na brojnim medjunarodnim kongresima. Kao lekar konsultant Dr Radovanović je gost ordinacijama u Švajcarskoj, Nemačkoj i Crnoj Gori.