PRF (platelets rich fibrin)

 

prp methodFrakcija krvi bogata trombocitima i leukocitima (PRF) predstavlja drugu generaciju izvora faktora rasta. PRF se dobija centrifugiranjem krvi pacijenta u epruvetama bez aditiva. Za razliku od PRP (platelets rich plasma) koji zahteva upotrebu dodatnih hemijskih supstanci (antikoagulansi, kalcijum , trombin), PRF je čist i krajnji proizvod sadrži isključivo fibrin dobijen iz krvi pacijenta. Zbog toga što nema nagle hemijske aktivacije, otpuštanje faktora rasta iz trombocita kod PRF-a se odvija postepeno i u dužem vremenskom periodu.

Prilikom aktivacije faktori rasta izlaze iz trombocita i stimulišu na prvom mestu angiogenezu tj. stvaranje novih krvnih sudova, kao i rast nove kosti kod koštanih povreda. Usled toga povreda je bolje prokrvljena čime se poboljšava regeneracija. Faktori rasta takođe stimulativno utiču na rast povređene kosti kod parodontološke intervencije čime dodatno doprinose boljem efektu same terapije.

 

PRF se koristi prilikom:

  1. Parodontoloških intervencija (režanj operacije)
  2. Prilikom terapije recesije gingive (povlačenje desni) – membranom od PRF prekrivaju se goli vratovi i eliminiše se defekt
  3. Prilikom vađenja zuba – PRF se ubacuje u ranu kako bi se umanjio gubitak koštane mase

PRF je bezbedna metoda jer se isključivo deo lične pacijentove krvi vraća u defekt ili ranu bez i jednog drugog dodatka.