Zubar Stomatolog Beograd

U traganju za rešenjem koje će na najoptimalniji način zadovoljiti funkcionalnu i estetsku stranu vašeg zdravstvenog problema „Internet“ je dragoceni izvor informacija iz koga većina od vas, na kraju, pravi izbor za sebe.

Da bi zaštitili sebe a i lekara od neželjenih posledica stomatološke intervencije potražite odvojena mišljenja kod najmanje 4 stomatologa koji bi trebalo da Vam na osnovu snimka i kliničkog pregleda daju jasnu informaciju kroz 4 aspekta :

  1. Informaciju o trenutnom stanju Vaših zuba
  2. Informaciju o mogućim terapijskim rešenjima – od najjednostavnijih do najsložemijih
  3. Potvrdu garancije za terapijska rešenja koje lekar predlaže a Vi odaberete
  4. Jasno definisanu cenu usluge koju lekar potvrđuje bez „pojave“ neprijatnih dodatnih troškova.

Na kraju od značaja je i činjenica da je u našoj stomatološkoj praksi, u većini slučajeva, običaj da lekar besplatno da savet i predlog za terapiju. Internet pruža mogućnost da to maksimalno iskoristite jer ne zaboravite dobru staru poslovicu da, dobar savet, u Vašem slučaju osim zlata, vredi i Vaših zuba!